Flashcarts en galego: Pasos previos

nds galego Tes unha Nintendo DS… a túa flashcart só da problemas, non van os xogos ou non consegues que arrinque o menú? Todo isto e algo máis que se me esqueza, son trabas para os menos iniciados. Ques poñer a punto o teu sistema de entretemento? Comezamos!

Seguir lendo